Kurs przedmałżeński dla każdego   - ZAPRASZAMY!!!

Podstawowe informacje

  • Organizatorem kursu przedmałżeńskiego jest Fundacja Towarzyszenia Rodzinie przy współpracy z Duszpasterstwem Akademickim UPJPII „Patmos”. Kurs jest otwarty dla wszystkich pragnących w nim uczestniczyć, nie tylko dla studentów.

  • Kurs składa się z czterech spotkań, które odbywają się w cztery wtorki miesiąca w budynku UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3.

  • Kurs można rozpocząć w każdy, dowolny wtorek (zapisy przed kursem od 18.00). Gdy się opuści jedno spotkanie można przyjść na nie w kolejnym miesiącu. Kurs można zacząć od każdego tematu i kontynuować zajęcia w dowolnej kolejności. Ważne jest, aby być na czterech, różnych spotkaniach. Brakujące tematy można uzupełniać w kolejnych miesiącach.

  • Koszt kursu: 50 zł od osoby - płatne na miejscu, przed rozpoczęciem kursu. Mogą w nim uczestniczyć pojedyncze osoby (bez pary).

  • Na pierwszym spotkaniu narzeczeni otrzymują świadectwo uczestnictwa. Potwierdza się na nim obecność. Przychodząc kolejny raz należy świadectwo zabrać ze sobą i pozostawić osobie obsługującej zapisy w celu potwierdzenia swojego udziału w zajęciach.

  • Po kursie narzeczeni powinni się udać 3 razy do poradni życia rodzinnego. Zamiast dwóch wizyt w poradni, narzeczeni mogą uczestniczyć w kursie naturalnego planowania rodziny lub w warsztatach komunikacji. Szczegółowe informacje o poradniach i warsztatach podawane są na drugim spotkaniu. Narzeczeni otrzymują również informator – wykaz wszystkich poradni z diecezji krakowskiej oraz ośrodków prowadzących warsztaty.

  • Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia, które rozpoczynają się o 18:30 a kończą ok. 21:00.

„Dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno, odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.”     Karol Wojtyła